Broquets

 • XR TeeJet – Puntes d’ampli espectre de raig pla

Opcions: Polímer (VP) / Ceràmica (VK) / INOX (VS)

 


 • AI TeeJet – Puntes de raig pla per aire induït

 


 • Turbo TeeJet – Puntes granangulars de raig pla

 

 

 


 •   AIXR TeeJet – Puntes de raig pla per aire induït  XR

 

 


 

 •   Turbo TeeJet Induction – Puntes de polvorització de raig pla

 

 

 


 •  XRC TeeJet – Puntes d’ampli espectre de raig pla

 • Opcions: Polímer (VP) / Ceràmica (VK)

 


 • AIC TeeJet – Puntes de raig pla per aire induït

 • Opcions: Polímer (VP) / Ceràmica (VK) / INOX (VS)

 


 • Turbo FloodJet – Punta granangular de raig pla

 

 


 

 


 •  TwinJet  Puntes de polvorització de doble raig pla

 

 


 

 •  Quick TeeJet – Tapes per a diferents broquets

BR13

 

 

 


 •  StreamJet – Broquets per a adobs líquids SJ3

 

 


 

 


 

 

 


 • Quick FloodJet – Punta granangular de raig pla

 

 


 

 

 


 

 • TeeJet – Puntes de polvorització de raig pla VisiFlo

 

 


 

 • Turbo TwinJet – Puntes de polvoritzaciò de doble raig pla

 

 


 • Air Induction Turbo TwinJet – Puntes d’aspersió de doble raig pla.

 

 


 

 • Conejet – Puntes de polvorització de ceràmica VisiFlo

 

 


 

 • FullJet – Puntes de polvorització granangulars de con ple

 

 

 


 •   Boom XTender – Broquet excèntric

Boom XTender

 

%d bloggers like this: